Yeni Nesil Teknik Dokümanlar

GERÇEK dünya ile SANAL dünya “nesnelerin interneti” köprüsüyle birleşiyor.

Bugüne kadar hızlı bir şekilde gelinen teknik içerik sunumundaki verimlilik artık her zamankinden daha da önemli. Dördüncü aşamasına geldiğimiz endüstri devrimi ile artık her şey daha da hız kazanırken, internet kullanımı arttıkça gerçek dünya ile sanal dünya “nesnelerin interneti” köprüsü ile birleşiyor. Bu büyük birleşme bize ürünlerle hizmetlerin birleştiği yeni bir dünyaya erişim imkanı sunuyor. Tüm bunlar olurken teknik dokümantasyon, bu güçlü Endüstri 4.0 devrimine ayak uydurmakta yavaş kaldı.

Sürekli ve çok hızlı şekilde yeni teknolojilerin geliştirildiği Endüstri 4.0 ve beraberinde gelen akıllı fabrikaların tam aksine teknik içerik sunumu büyük ölçüde durağan kaldı. Zamanında ve güncel olarak hedef kitlesine ulaştırılması, teknik dokümantasyonun ilk şartıdır. Artan pazar talebini karşılamak ve sunulan ürün ve hizmetlerin verimliliğini artırmak için artık yeni içerik oluşturma ve dağıtım yöntemleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Artırılmış Gerçeklik ve Kullanıcı Yardımı

Değişen İhtiyaçlar, Yeni Teknik İletişim Kanalları

Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte günümüzde insanlar çok büyük bir bilgi yükü ile karşı karşıyadır. Mevcut sistemde hızla güncelliğini yitirmiş aşırı miktarda bilgi bulunmaktadır. Giderek artan dijitalleşme, teknik olarak son derece karmaşık makineler ve çok fazla sayıda ürün çeşidine karşılık; üreticilerin ürünleriyle ilgili teknik bilgileri son kullanıcılara ne kadar ve nasıl ulaştırdıkları halen çözüm bekleyen sorunlar arasında
yer almaktadır.

Kullanım kılavuzu gibi ürünlerin doğru ve güvenli kullanımı için sağlanan bir teknik dokümanın içeriği kadar son kullanıcıya nasıl ulaştırıldığı da önemlidir.

En iyi bilginin bile, bir kullanıcının ihtiyaç duyduğu anda mevcut olmaması durumunda hiçbir değeri yoktur. Son kullanıcının ürünle ilgili ihtiyaç duyduğu bilginin dağıtımı ve aktif destek aynı zamanda müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik açısından da çok önemlidir. Gereksiz arama yapmak zaman alır, zaman paraya mal olur. İşte bu aşamada teknik dokümanlarda Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin kullanılması, kullanıcılara en iyi ve verimli bilgi akışının sağlanması için yeni fırsatlar sunmaktadır.

AR (Augmented Technology) Teknolojisi

Artırılmış Gerçeklik, “gerçek” fiziksel dünyayı dijital bilgiyle tamamlamayı mümkün kılar.

Teknik dokümanlar, günlük yaşamımızda bulunan teknik ürünleri anlamak ve kullanmak için temel bir gerekliliktir. Makine ve ekipmanların nasıl çalıştığını anlamak için kullanıcı el kitaplarını ve bunları nasıl monte edeceğimizi veya bakımını yapacağımızı öğrenmek için servis kitaplarını kullanıyoruz.

Yasal gereklilik ve bazen de güvenlik kriterleri gereği çoğu doküman halen kağıt baskılı olarak kullanıcıya servis edilmektedir. Bu dokümanlarda hazırlanan teknik bilgileri okuyucuya iletmek için grafik çizimler ve bunlara eşlik eden metinler kullanılır.

Bununla birlikte basılı kılavuzların kullanımı, kullanıcıların kılavuzdaki görüntüleri fiziksel nesneyle eşleştirmesi gerektirir. Bir diğer deyişle teknik dokümanlarda kullanılan görsellerin kullanıcı tarafından kolayca anlaşılması gerekir. Bu anlaşılırlığı sağlamak yüzey görüntüleri için kolay olsa da, bir mekanizmanın pek çok parçasının bir bakışta görülmediği durumlar için oldukça zordur.

TEKNİK DOKÜMANTASYONDA AR TEKONOLOJİSİNİN KULLANIMI

METOD

AR teknolojisini kullanıcı dokümanlarına entegre etmek için kullanılan pek çok teknik bulunmaktadır. En sık kullanılan yöntem, mevcut 2 boyutlu belge, görsel ve hedef nesnenin bir 3 boyutlu CAD modelinden etkileşimli artırılmış gerçeklik görseli oluşturmaktır.

Elde edilen görseller;
— Sanal gerçeklik(VR) gözlüğüyle,
— Masaüstü bir bilgisayar ekranında,
— Mobil bir cihazda görüntülenebilir.

CAD modeli, hedef nesnenin ayrı ayrı hareket edebilen kısımlarının ayırt edilebileceği şekilde oluşturulmalıdır. CAD modeli yoksa, ürünün 3 boyutlu taranmasını sağlayan bir RGB-D sensörü (Microsoft Kinect) kullanılabilir. Bununla birlikte, çoğu zaman bir 3D CAD modeli, hedef nesnenin üreticisinden zaten gelmektedir. Bu durumda RGB-D sensörü yalnızca CAD modelini gerçek dünya hedef nesnesiyle kaydetmek için gereklidir.

TEKNİK DOKÜMANTASYONDA AR KULLANMANIN AVANTAJLARI

Gereksiz ve Sonuçsuz Aramalara Gerek Kalmaz

Artırılmış Gerçeklik, kullanıcıya ve ihtiyaçlarına tamamen uyum sağlama temel fikrini destekler. Kullanıcıya, tamamen otomatik olarak ve arama yapmadan, kendi özel durumuna ve uzmanlık düzeyine göre uyarlanmış bilgiler sunulur.

AR uygulaması, bir kullanıcının içinde bulunduğu durumu algılar ve gerekli bilgileri sağlar. Sağlanan bilgiler, ilgili kullanıcının uzmanlık düzeyine ve görev alanına uyarlanabilir. Her kullanıcı yalnızca kendisiyle gerçekten alakalı olan bilgileri alır.

Örneğin, bir operatör, bir makine hakkında bir stajyer veya servis teknisyeninden tamamen farklı bilgiler alır. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler merkezi bir uygulamada sağlanır, bağlamsal ve kullanıcıya özgüdür, değerli zamandan tasarruf sağlar, verimliliği artırır ve olumlu bir kullanıcı deneyimini teşvik eder.

Belgeler yerine Bilgiler

Kullanıcıya bir artırılmış gerçeklik uygulaması aracılığıyla bilgi sağlanması, doğası gereği kullanıcı senaryolarının zaten ön planda olmasını sağlar. Bu yolla oluşturulan bilgiler, klasik dokümantasyonda kullanılabileceği gibi duruma özel oluşturulan belgelerde de kullanılabilir.

Karmaşıklığı Giderir

Artırılmış Gerçeklik uygulamaları, karmaşık bilgilerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Görselleştirmeler, animasyonlar ve metin, kullanıcının algılama alanında dinamik olarak birleştirilir. Buradaki ana avantaj, işlem talimatları veya bileşen tanımları gibi bilgilerin bir işletim kılavuzundaki gibi “katı” olmamasıdır. Gerekli tüm bilgiler doğrudan ilgili makineye veya bileşene yansıtılır.

Endüstri 4.0 geliştikçe kullanıcı dokümanlarının yazılma ve yayınlanma biçiminde değişiklik yapılması kaçınılmaz hale gelecektir. Bu anlamda, dokümantasyonda yeni kullanılmaya başlanan AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisi bir mucize aracı değil ve her derde deva değil, yalnızca kullanıcıları hedefli bir şekilde desteklemek ve karmaşık eylem dizilerini anlaşılması kolay hale getirmek için mükemmel şekilde uygun bir teknolojidir.

Ancak, teknolojinin kullanımı tek başına kullanıcıya “mükemmel” destek sağlamak için yeterli değildir. En yaratıcı Artırılmış Gerçeklik çözümü bile, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmamışsa işe yaramaz. Yakın gelecekte üreticilerin belge tabanlı ürün kılavuzlarından uzaklaşarak hizmet ve içerik odaklı akıllı bilgi iletim sistemlerini kullanmaya başlaması kaçınılmaz olacaktır.

Teknik Dokümantasyon , , , , ,