Teknik Medya Ne Yapar?

Teknik Medya; bilginin alınması, analiz edilmesi, kategorilendirilmesi, hedef profile göre transfer edilmesi aşamalarından oluşan teknik iletişim işini üstlenen bir şirkettir.  Kısacası Teknik Medya, bilgi üretmez, onun yerine bilginin kime ve nasıl verilmesini belirler.  Kurulduğu günden beri bir çok sanayi şirketine hizmet veren Teknik Medya bu kapsamda dokümantasyon, danışmanlık, eğitim ve görselleştirme hizmetleri vermektedir.

Teknik İletişim Nedir?

Teknik iletişim kısaca “ürünlerin (teknik sistemler, yazılım, hizmetler) güvenli, verimli ve etkili kullanımı için bilgilerin tanımlanması, oluşturulması ve sunulması süreci” olarak tanımlanmaktadır. Ana hedef, belirli bir kitleye kolayca ulaşılabilen bilgiler topluluğu oluşturmaktır. Bu konuda on yılı aşkın bir süredir birçok sanayi kuruluşu için bu hizmeti vermekteyiz.

İçerik Yazımı

Dokümantasyon sürecine başlarken önceliğimiz  hedef kitleyi ve bilgi ihtiyaçlarını belirlemektir. Uzmanımız içeriği detaylı gelişimi sağlayacak bir çerçevede araştırır ve yapılandırır. Bilgiler toplandıkça hedef kitlenin içeriği anlamasını kolaylaştırmak için akıllı görsel olarak da nitelendirilen illüstrasyonlar oluşturulmaya başlanır.  Sonuç olarak yazılan metinler oluşturulan çizimlerle birlikte kağıt düzenine yerleştirilir ve servis edilir.

 

 • Hedef Profilin Belirlenmesi

  Bilginin verileceği hedef kitlenin kullanım alışkanlıkları, eğitim seviyesi, becerileri ve bilgi ihtiyacını belirleriz. Böylece hazırladığımız doküman tam ihtiyaç miktarı kadar bilgi içerir. Amacına uygun bir dokümanda fazla ya da az bilgi olmamalıdır.

 • Bilgilerin Toplanması

  Ürünü oluşturan tüm teknik bilgiler saha incelemesi yapılarak kaynağından alınır. Alınan bilgiler; literatür ve standart taramasından sonra sektörel bilgilerle karşılaştırılarak doğrulama işlemi yapılır.

 • Bilgilerin Organize Edilmesi

  Toplanan ve doğrulaması yapılan bilgiler organize edilir. Bu aşamada bilgiler farklı gruplar oluşturularak havuza aktarılır. Aynı zamanda bu aşamada görselleştirme çalışmaları da yapılarak yazılacak metinlerin anlaşılabilirliği artırılır.

 • Taslak Dokümanın Oluşturulması

  Yazılan metinler ve oluşturulan görsellerden ibaret olan bir taslak doküman oluşturulur. Böylece genel yapı içerisinde eksik kalan yerler tespit edilir. Bu aşamada stil oluşturma ve yerleştirme çalışmaları da yapılır.

 • Gözden Geçirme ve Yeniden Yazım

  Oluşturulan taslak doküman aynı zamanda üretici ile de paylaşılarak doğrulama işlemi yapılır. Ortaya çıkan farklılıklar, eksik ya da fazla bilgiler yeniden değerlendirilir ve dokümana son hali verilir.

 • Nihai Çıktının Alınması

  Müşterimizin ihtiyaçlarına göre basılı ya da dijital çıktı için doküman hazırlanır. Kullanılan  XML tabanlı otomasyon sistemi sayesinde aynı anda birden fazla çıktı oluşturulabilir.