GARANTİ KILAVUZLARI

Garanti, müşteriye teslim edilen bir dayanıklı tüketim ürününün belirli bir süre boyunca satın alındığı şartları koruyacağına dair üretici tarafından verilen bir teminattır.  Kısaca, ürünün belirlenmiş süre boyunca aynı şekilde ve arızasız çalışacağı konusunda üreticinin garanti vermesidir.

Kullanıcı hataları, sarf malzemeleri, aşınan malzemeler ve üretici tarafından belirtilen özel şartlar dışında kalan tüm durumlar için garanti süreci işletilir. Bir diğer deyişle yukarıda belirtilen durumlar dışında satın alınan ürünün bozulmayacağının belirli bir süre için teminat altına alınmasıdır. Bu şartlar sağlanmış olsa bile yine de ürünler garanti süreci içerisindeyken bozulabilirler. Böyle bir durumda üretici firma ürünü ücretsiz olarak onarmak ya da yenisi ile değiştirmek sorumluluğunu üstlenir.

Garanti kılavuzu da ürünün hangi şartlarda garanti altına alındığını belirten üretici sorumluluğunda ve belirli ürünler için de verilmesi zorunlu olan dokümanlardır. Garanti kılavuzları, ürünün tasarlandığı ya da amaçlandığı şekilde çalışmaması durumunda onarım veya değişimlerin yapılacağı şartları ve durumları içerir.

Garanti süreçleri müşteri memnuniyeti ve konforunu önemseyen bir uygulamadır ve rekabetçi yaklaşımı güçlendirir. Müşterinin ürüne ve üreticisine güvenini olumlu yönde etkiler.

Tüm bu olumlu yönlerinin yanı sıra garanti süreçleri doğru yönetilemez ve dokümante edilemezse üretici tarafından büyük bir finansal yük ve işgücüne dönüşebilir. Bu nedenle tüm garanti şartlarının nasıl yürütüleceğini belirten ayrıntılı bir garanti kılavuzunun hazırlanması oldukça önemlidir.

Üretici tarafından verilen garanti sürecinde tüm ürünler (kullanıcı hatalarından kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere) yine üretici tarafından belirlenen bakım ve diğer yükümlülükler yerine getirildiği süre boyunca her türlü boya, işçilik, malzeme hataları ve belirlenmiş kapasite - fonksiyon kayıplarına karşı garantilidir.  Bu süre zarfında üretici kaynaklı arıza oluşması durumunda ürünler ücretsiz şekilde tamir edilir ya da yenisiyle değiştirilir.

İmalatçı-üretici veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Garanti süreci, ürünün satın alınmasıyla birlikte kesilen fatura tarihinden itibaren başlar ve belirtilen süre sonunda garanti sona erer.   Sürecin başlatılması ve belirlenen kurallar içerisinde devam ettirilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.

Dayanıklı tüketim ürünleri için yönetmeliklerce belirlenmiş süreler için verilen garantiye STANDART GARANTİ denir. Bu garanti süresine ek olarak ücretli ya da ücretsiz olarak belirlenen süreler için EK GARANTİ tanımlaması yapılır. Bu garanti süreçlerine İYİ NİYET GARANTİSİ gibi ek süreçler tanımlanabilmektedir.

Garanti belgelerinde üretici iletişim bilgileri, garanti koşulları, garantinin hangi koşullarda bozulacağı, varsa periyodik bakım tablosu, kullanım hatalarına ilişkin bilgiler, malın marka-model-seri numara bilgileri, garanti süresi, azami tamir süresi gibi bilgilerin yer alması zorunludur.

Türkiye için 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun EK1 bölümünde belirtilen dayanıklı tüketim ürünleri için sağlık ürünleri, anne ve çocuk ürünleri, engellilere ait cihazlar, gözlükler, ısıtma ve havalandırma cihazları, sıhhi tesisat ürünleri, taşınabilir elektrikli el aletleri, motorlar, evlerde kullanılan alternatif enerji sistemleri, elektronik ile telekomünikasyon alet ve cihazları, bilgisayar ve çevre birimleri, güvenlik ve alarm sistemleri, ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik cihazlar, elektrik üreten ve düzenleyen cihazlar, taşıtlar, ev tipi dikiş makineleri, ölçme alet ve cihazları, spor ve av aletleri, ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli ve gazlı cihazlar, müzik aletleri, ahşap ve metal mobilyalar ve kapı ve pencere sistemleri kategori başlıklarında yer alan tüm ürünler için garanti belgesi verilmesi zorunludur.

Garanti Belgesi Yönetmeliği

13.06.2014 tarihli 29029 Nolu Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğini buradan indirebilirsiniz.