YEDEK PARÇA KATALOGLARI

Yedek parça katalogları ya da diğer adıyla resimli parça katalogları; üreticiler tarafından yayınlanan ve ürünleri oluşturan parçalara ilişkin resimlerin, parça numaralarının ve diğer ilgili verilerin bulunduğu dokümanlardır.

Bir ürün, yaşam döngüsü boyunca arıza, bozulma ya da kırılma gibi durumlar sebebiyle kullanılmaz hale gelebilir. Böyle bir durumda ürünün çalışma performansını olumsuz yönde etkileyen parça ya tamir edilir ya da yenisi ile değiştirilir. Yedek parça katalogları da tam bu noktada devreye girer. Gerek tamir işlemi gerekse de yeni parça değişimleri için üretimin yapıldığı tarihte yayımlanan yedek parça kataloglarına bakılarak parça siparişi verilir.

Üretici firmaların mühendislik ya da ar-ge birimleri tarafından hazırlanan katı model datası ve buna eşlik eden ürün ağaçları, yedek parça kataloglarının ana malzemesidir.  Bu bilgiler işlenerek üreticinin yedek parça stratejisine göre yedek parça ürün ağaçları oluşturulur. İkinci aşamada ise yedek parça kategorisi tanımlanan montaj grupları ve alt montajlar için patlatılmış resimler oluşturulur. Böylece her bir montaj grubu için pozlanmış resimler ve bu resimlere eşlik eden parça listelerinden oluşan yedek parça katalogları ortaya çıkarılır.

Yedek parça kataloglarında montaj ve parçaları kolayca tespit edebilmek için görseller kullanılır. Bu görseller mühendislik datasından (katı model datası) elde edilen ve belirli eksenlerde parçaların yerleşimini ifade eden patlatılmış resimlerdir.

Yedek parça kataloğu; yedek parça ürün ağacının oluşturulması, katı model datasının işlenerek görsellerin elde edilmesi, elde edilen resimler için parça listelerinin oluşturulması ve tüm bunların katalog formatına dönüştürülmesi işlem adımlarından oluşur. Yedek parça kataloğu oluşturmak için bu işlemlerin hepsini tek kalemde yapan bir yazılım bulunmamaktadır.

Önceleri basılı halde müşterilere sunulan yedek parça katalogları, son on yılda daha çok dijital olarak dağıtılmaktadır. Dijital olarak dağıtılan yedek parça katalogları için herhangi bir format zorunluluğu yoktur. Ancak müşterinin aradığı veriye kolay ulaşabilmesi, dosya güvenliği ve katalog içerisinde arama yapılabilmesi sebebiyle hazırlanan kataloğun PDF formatında olması tercih sebebidir.

Mühendislik birimleri tarafından sağlanan verilerin işlenmesi için bir katı model programına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için CATIA, AUTODESK, SOLIDWORKS ya da eşdeğer bir yazılım tercih edilebilir. Elde edilen görsellerin işlenmesi için PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR gibi ADOBE yazılımlarına da ihtiyacınız olacaktır. Son olarak da elde edilen verilerin katalog haline dönüştürülebilmesi için INDESIGN, COREL ya da FRAMEMAKER gibi yazılımlara ihtiyaç duyarsınız.

Yedek parça bilgileri sıklıkla güncellenebilen dokümanlardır. Ancak bazı kataloglar ise yıllarca değişikliğe ihtiyaç duyulmadan kullanılabilir. Bu nedenle üreticinin stratejisine bağlı olmakla birlikte, yedek parça kataloglarında fiyat bilgisinin bulunması genellikle istenen bir durum değildir.

Günümüzde artık birçok üretici yedek parça bilgilerini bir elektronik parça kataloğunda dijital olarak sunmaktadır. Bu, yerel olarak yüklenen bir yazılım ya da merkezi olarak barındırılan bir web uygulaması olabilir. Elektronik parça katalogları kullanıcının gerekli parçaları belirlemek için ürünü sanal olarak bileşenlerine ayırmasını sağlar.

Yedek Parça Modülü

Tüm yedek parça süreçlerinizi KLASİD ile yönetebilirsiniz. Sunum dosyamızı indirmek ve 3 ay bedava kullanım için aşağıdaki formu hemen doldurun.