TEKNİK DOKÜMANTASYON ÇÖZÜMLERİ

TEKNİK İLETİŞİM

Teknik iletişim; bir ürünün yaşam döngüsü boyunca son kullanıcısı tarafından yürütülen kullanma, tamir etme, bakımını yapma, kurulumunu yapma, çalıştırma, kontrol etme, yedek parçasını sipariş verme ve yenisiyle değiştirme gibi iş adımları için gerekli bilgilerin anlaşılır biçimde ve istenen formatta hazırlanıp sunulmasını sağlayan iş koludur.

Teknik iletişim birden fazla iş kolunu içinde barındırır. Metin yazım, grafik tasarım ve mühendislik birimleri çoğu zaman bir arada çalışırlar. Ekiplerimiz ürünü inceler, içerik katmanlarını oluşturur, bilgileri görselleştirir, hedef müşterinin bilgi seviyesi ve kullanım alışkanlıklarına uygun biçimde teknik dokümanlar oluştururlar.

Teknik Medya, 15 yılı aşkın bir süredir anlaşılabilir dokümanlarla, müşterilerinizin size ve ürüne güven duymasını sağlamak için çalışır. Son kullanıcıya verilmesi gereken bilgi miktarı ve biçimini belirler ve böylece ürünün yanlış kullanımını engelleyerek satış sonrası hizmet giderlerini düşürürüz.

TEKNİK DOKÜMANLAR

İşletme türünüz ve sektörünüz ne olursa olsun ürünlerinizle birlikte vermeniz gereken pek çok teknik doküman bulunmaktadır. Bu dokümanlar satış sonrası işlemlerinizin pek çoğuna da referans teşkil eder. Bu nedenle doğru, anlaşılabilir, sade ve hedef kitlenizin tüm bilgi ihtiyacını karşılayan bu teknik dokümanları, ürünlerinizin ambalajı ya da ayrılmaz bir parçası olarak düşünmeniz gerekir. Çoğu zaman karmaşık süreç ve iş adımlarından oluşan teknik dokümantasyonların oluşturulması işi bizim ana çalışma konumuzdur. Konusunda uzman ekiplerimiz sizin için bu işleri çok daha kısa sürede yapabilirler.

 

Kullanım Kılavuzları

Ürünlerinizin doğru ve güvenli kullanımı için anlaşılabilir ve sade kullanım kılavuzları

Kurulum Kılavuzlari

Ürünlerin kurulumu ve ilk kullanımından önce tüm yapılması gerekenlerin anlatıldığı dokümanlar

İşletme Kılavuzları

Birden fazla makine – ekipman ya da prosesi içeren işletmeler için kapsamlı kullanım-bakım kılavuzları

Çevrimiçi Yardım Dosyaları

Yazılım ve uygulamaların hatasız kullanımını sağlayan konu odaklı, referans bilgilerden oluşan dokümanlar

Yedek Parça Katalogları

Katı model ya da fotoğraftan elde edilen illüstrasyonlar ve BOM listelerinden elde edilen yedek parça katalogları

İşçilik Katalogları

Servislerdeki sökme, takma, tamir ve değişim işlemleri için işçilik sürelerini gösteren referans dokümanlar

Garanti Kılavuzları

Garanti süreçlerinin geçerli olması için sağlanması gereken tüm şartların anlatıldığı yasal dokümanlar

API Dokümanları

API’lerin nasıl etkin bir şekilde kullanılacağı ve entegre edileceğine ilişkin talimatları içeren dokümanlar

Servis - Bakım Kılavuzları

Servis-Bakım işlemlerinin uygulanması ve tüm komponentlerin sökülüp takılmasını gösteren dokümanlar

Acil Durum Kılavuzları

Yangın, çarpışma ve diğer felaket senaryolarında yapılması gerekenleri anlatan dokümanlar

Kolay Kullanım Kılavuzları

Kullanıcının bir bakışta ürünü öğrenebilmesi için sadeleştirilmiş ve basitleştirilmiş kullanım kılavuzları

Sorun Giderme Kılavuzları

Ürün ve ekipmanların kullanımı sırasında karşılaşılan problemleri ve olası nedenlerini içeren dokümanlar

Tamir Kılavuzlari

Montaj gruplarından ve parçaların güvenli bir biçimde sökülüp takılmasını gösteren dokümanlar

Kurtarma Dokümanları

Acil durumlarda yangın söndürme, çekme, kesme ve diğer işlemleri yürüten ekipler için hazırlanan dokümanlar

Eğitim Materyalleri

Servis ve bayilerinizin ürünlerinizle ilgili tüm teknik bilgileri edinebildiği basılı ya da interaktif eğitim dokümanları

Güvenlik Dokümanları

Servis işlemlerinden önce uygulanması gereken güvenlik önlemleri ve iş adımlarını içeren dokümanlar

BİLGİLENDİRME TASARIMI

Bilgilendirme tasarımı, son kullanıcıya verilecek bilginin en kolay ve erişilebilir biçimde hazırlanarak sunulmasıdır. Bilgilendirme tasarımının amacı; yapısı gereği iç içe katmanlardan oluşan karmaşık bilgi yumağının hedef kitlenin kullanım alışkanlıkları, becerileri ve bilgi seviyeleri dikkate alınarak basitleştirilmesidir.

Teknik Medya Ekibi, tüm teknik dokümantasyon projelerinde bilgilendirme tasarımının tekniklerini kullanır. Hedef kitle analizinden sonra her kullanıcı grubu için ayrı ayrı bilgi öbekleri oluşturur ve bunları en anlaşılır biçimde sunar.

Birlikte Büyüdüğümüz

MÜŞTERİLERİMİZ